Reklamační řád

1. Obecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím...

Reklamační oddělení: p. Martina Matejíčková; e-mail: contactus@kakawcoplus.com; tel.č: +421 907 024 967

2. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným v záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců...

3. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky...

4. Způsob vyřízení reklamace

V případě, že zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě...

5. Spotřební materiál

Záruka se dle zákon nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku...

6. Zaruční servis

Na zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takové zboží přijato do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 30 dnů od přijetí zboží.